پذيرنده کارنخوان
در صورتی که پذیرنده کارتخوات تاپ هستید ،برای شرکت در جشنواره آیفون تاپ بروی گزینه شرکت درجشنواره تاپ کلیک نماييد.

شرکت درجشنواره »

دریافت کارتخوان تاپ
اگر دارنده کارتخوان تاپ نمی باشید، جهت دریافت کارتخوان و شرکت در جشنواره آیفون تاپ بروی گزینه دریافت کارتخوان تاپ کلیک نماييد.

دریافت کارتخوان تاپ »

امتیاز جشنواره آیفون تاپ
در صورتی که در جشنواره آیفون تاپ ثبت نام نموده اید، جهت اطلاع از آخرین امتیاز خودبروی گزینه مشاهده امتیاز کلیک نمایید .

مشاهده امتیاز»

امتیاز جشنواره سَفور
در صورتی که در جشنواره سَفور ثبت نام نموده اید، جهت اطلاع از آخرین امتیاز خودبروی گزینه مشاهده امتیاز کلیک نمایید .

مشاهده امتیاز»